Bestyrelse og kontakt

Formand
Hans Verner Hansen
Profile Image
Kasserer
Lene Qvortrup
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Anna Movin
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Per Klitte
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Claus Poulsen
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Mark Hvilsted
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Christian Lund Jeppesen
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Jens Brahe Pedersen
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Christian Boelsgaard Godskesen
Profile Image
Webmaster
Frey Eberholst

Hvilke opgaver har bestyrelsen?


Formanden: - formand@mtbk-silkeborg.dk

Formanden har den overordnet overblik over klubben.


Kasserer: - kasserer@mtbk-silkeborg.dk

Kassereren styre de administrative aktiviteter i klubben. 

Opgaver:

 • Løbende foretage ind og udbetalinger. 
 • Bogføring af bilag.
 • Udarbejdelse af regnskab for året. Gennemgang med revisor og formand inde GF.
 • Indhentning af ”børneattester” på holdledere, der arbejder med børn under 18 år.
 • Tjekke e-Boks.


Medlemskoordinator: - medlemmer@mtbk-silkeborg.dk

Vores medlemskoordinator håndtere alle medlemmerne i klubben, ind- og ud-meldelse samt opkrævning af kontingent.

Opgaver:

 • Opdatere medlemsdatabasen.
 • Kontrol af kontingent betalinger.
 • Udsende påmindelser.
 • Svare på spørgsmål fra medlemmer vedr. Holdsport.


Event koordinator: - event@mtbk-silkeborg.dk

Vores event koordinator er en person der står for at samle trådende og koordinere de event og løb klubben afholder.

Opgaver:

 • Koordinere opgaver omkring afholdelse af løb.


Tøj ansvarlig: - toj@mtbk-silkeborg.dk

Vi har et lille lager af det mest brugte cykeltøj, kontakt vores tøj ansvarlige hvis du mangler noget. 

Opgaver:

 • Varetage salg af klubtøj til medlemmer, og håndtere betaling af disse.
 • Overblik af tøjbeholdning, og bestilling af nye varer.
 • Åbning af webshop 2 gange om året.


Kidz & Unge: - kidz@mtbk-silkeborg.dk

Vores Kidz og unge koordinator holder styr på vores to ungdomshold.

Opgaver:

 • Koordinere træning af vores yngste medlemmer.


Lager: - lager@mtbk-silkeborg.dk

Klubben råder over et lille lagerrum, hvor klubbens udstyr står opmagasineret. Klubbens udstyr består hovedsaglig af det udstyr vi bruger i forbindelse med Løbs event, telt, beach flag, udstyr til catering mm.

Opgaver:

 • Overblik over lageret.
 • Koordinere udlån af materiel.


Webmaster: - webmaster@mtbk-silkeborg.dk

Vedligehold af hjemmesiden og Holdsport.

Opgaver:

 • Koordinere og opdatere hjemmesiden og Holdsport

Kontaktformular